Om företaget

Företagets grundare och drivande kraft är Ann Elving som är Auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund.

Ann har en civilekonomexamen i bagaget och ett förflutet som revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i närmare 5 år. Sedan 1991 har Ann verkat som redovisningskonsult i företaget. Ann jobbar och har jobbat med ekonomi i många branscher bl a inom fastighetsförvaltning, bygg- och entreprenad, reklam, kläder, trading, bostadsrättsföreningar, dataprogramutveckling och fiolbyggare. Förutom redovisningsuppdrag för aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och bostadsrättsföreningar som sköts från kontoret på Hästbergsvägen 11 i centrala Falun åtar sig Ann även kortare eller längre ”ekonom-att-hyra”-uppdrag direkt på plats hos kunden.

Vänd Dig med förtroende till Elving Ekonomi AB för hjälp med att sköta ekonomi och administration. Arbetet sköts snabbt och kostnads-effektivt med moderna hjälpmedel och datastöd. Vill du som kund sköta vissa delar går det utmärkt i en e-baserad bokföring som kan nås från dator, platta eller mobil. Vi följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag – för att skapa en hög kundnytta genom hög kvalitet på vårt arbete.

Vi samarbetar med kvalificerade medarbetare inom revision och programvara. Vi har ingen stor ”ryggsäck” i form av dyra kontor och administration. Dessa kostnadsfördelar förmedlar vi direkt till våra kunder genom vänliga priser på våra tjänster.